ясно изразен

ясно изразен
словосъч. - недвусмислен, изразителен, силен, енергичен
словосъч. - рязък, язвителен, критичен, решителен, осезаем
словосъч. - явен, очебиен, подчертан

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • изразителен — прил. образен, фигуративен, релефен, картинен прил. красноречив, убедителен, ясен, ярък, явен, доказателствен, симптоматичен, експресивен прил. сладкодумен прил. поразителен, подчертан прил. сбит, стегнат прил. отчетлив …   Български синонимен речник

  • решителен — прил. смел, храбър, мъжествен, неустрашим прил. непоколебим, неколеблив, твърд, категоричен, без колебание прил. решаващ, важен, основен, първостепенен, съдбоносен, фатален, критичен, опасен, рискован прил. последен, окончателен, безвъзвратен,… …   Български синонимен речник

  • явен — прил. открит, видим, очевиден, очебиен, публичен, отворен, наличен прил. фрапантен, фрапиращ, флагрантен, известен, всеизвестен, личен прил. убедителен, безспорен, сигурен прил. забележим, осезаем, осезателен прил. ясен прил …   Български синонимен речник

  • енергичен — прил. деятелен, активен, предприемчив, работлив, усърден, делови, ревностен, неуморим, пъргав прил. смел, решителен прил. бърз, жив, чевръст, оживен прил. деен, силен прил. динамичен, действен прил. буен, сприхав …   Български синонимен речник

  • критичен — прил. критически, рискуван, опасен, съдбоносен, фатален, драматичен, пагубен, гибелен прил. тежък, труден, затруднителен прил. резервиран, сдържан, строг прил. самокритичен прил. разсъдлив, разсъдъчен, безпристрастен прил …   Български синонимен речник

  • недвусмислен — прил. несъмнен, безсъмнен, категоричен, положителен, ясен, очебиен, очебиещ, безусловен, изричен, рязък, отсечен прил. неоспорим, непоклатим, неопровержим прил. определен, подчертан прил. явен, окончателен прил. очевиден прил …   Български синонимен речник

  • осезаем — прил. уловим, доловим, видим, осезателен прил. веществен, реален, материален прил. ясен прил. забележим, явен, очевиден прил. обективен, предметен, конкретен, действителен прил. рязък, язвителен, критичен, решителен, ясно …   Български синонимен речник

  • очебиен — прил. очевиден, очебиещ, нагледен, ярък, блестящ, видим, забележим, явен, ясен, фрапантен прил. несъмнен, безспорен, безсъмнен, сигурен, осезаем прил. груб, крещящ, скандален, възмутителен, флагрантен прил. отличителен, изтъкнат, бележит, виден… …   Български синонимен речник

  • подчертан — гл. ярък, подсилен, очебиещ гл. емфатичен, силен, категоричен гл. изразителен, поразителен, убедителен гл. определен, недвусмислен гл. явен, очевиден, несъмнен гл. ясно изразен, очебиен, решителен …   Български синонимен речник

  • рязък — прил. категоричен, прям, отсечен, смел, дързък, решителен, безусловен, абсолютен, заповеден, повелителен, нетърпящ възражение прил. внезапен прил. остър, крут, резлив, пронизителен прил. груб, обиден прил. високомерен, надменен, арогантен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”